Αρχιτέκτονες και διακοσμητές

Καινοτομικοί, εφευρετικοί, οραματιστές, πραγματιστές.

Χρησιμοποιείστε το Designodom και διευρύνετε τον κύκλο εργασιών σας!

Τι κερδίζω;

Έσοδα

από εργασίες που δεν θα είχα αλλιώς και αποφυγή εργασίας χωρίς αμοιβή

Χρόνο

από την αναζήτηση επόμενων projects και από τις πολύωρες συζητήσεις με πελάτες

Αντιστοιχία

εργασίας και αμοιβής που αφορά σαφώς διαμορφωμένες προσφορές

Σιγουριά

για τα παραδοτέα, το χρόνο απασχόλησης, την αμοιβή και την αδιάλειπτη ροή εργασιών

Αξιολόγηση

για τις υπηρεσίες μου που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση πελατολογίου

Πρόσβαση

σε online προμηθευτές σχετικούς με τη δουλειά μου, ενημέρωση και προσφορές

Yπηρεσίες

Κόστος ανά πελάτη (Τιμές με Φ.Π.Α.)

Δωρεάν

0 Πελάτη
 • Αμοιβή Designer: Aξιολόγηση
 • Τι: Γρήγορη Επιλογή
 • Διάρκεια: 5'
 • Πως: Εmail
 • Αμοιβή πλατφόρμας: Δωρεάν

Αρχικό

3 Πελάτη
 • Αμοιβή Designer: 50€
 • Τι: Consulting, 3 Προϊόντα
 • Διάρκεια: 1.5h
 • Πως: Bιντεοκλήση
 • Αμοιβή πλατφόρμας: Πριν την παραλαβή στοιχείων πιθανού πελάτη

Βασικό

10* Πελάτη
 • Αμοιβή Designer : 200€ +extras option
 • Τι: Consulting, 2d, προϊόντα, ως 30m2, + extras option
 • Διάρκεια: 7 ημέρες
 • Πως: Βιντεοκλήση, email
 • (*): + 10% επί των extras
 • Αμοιβή πλατφόρμας: Πριν την παραλαβή στοιχείων πιθανού πελάτη

Πλήρες

10% Πελάτη
 • Αμοιβή Designer : Όσο συμφωνηθεί
 • Τι: Ανάλογα το έργο
 • Διάρκεια: Ανάλογα το έργο
 • Πως: Από κοντά ή απομακρυσμένα , ανάλογα με το έργο
 • Αμοιβή πλατφόρμας: Μετά τη συμφωνία με τον πελάτη

FAQ

Επαγγελματίες αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου και διακοσμητές μπορούν να συμπληρώσουν στη "Φόρμα Συνεργάτη" ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταιρικά σχήματα.
Η εγγραφή συνεργάτη (ελεύθερου επαγγελματία ή εταιρείας) στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της συμπλήρωσης της "Φόρμας Συνεργάτη" και είναι δωρεάν σε όλα τα πακέτα. Στο "Πλήρες" πακέτο, είναι δωρεάν για αρχή, ενώ μετά τον πρώτο καιρό θα χρεώνεται (άπαξ) 150€. Στη "Φόρμα Συνεργάτη" δηλώνετε αν θέλετε να συμμετέχετε σε όλα τα πακέτα που προσφέρει η πλατφόρμα, να διαλέξετε όποιο/α από αυτά θέλετε, να μεταβάλετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας. Ταυτόχρονα αποδέχεστε τα βήματα, παραδοτέα και πληρωμή υπηρεσιών που περιγράφονται σε κάθε στάδιο, όπου αυτά αναφέρονται. Στο πρώτο, "Δωρεάν" πακέτο η πλατφόρμα δεν πληρώνεται. Στο δεύτερο, "Αρχικό" πακέτο η πλατφόρμα επιλέγει τρεις designers που ταιριάζουν στο έργο. Καθένας πληρώνει 3€ για να λάβει τα στοιχεία του πιθανού πελάτη και να επικοινωνήσει μαζί του. Στο τρίτο, "Βασικό" πακέτο το ποσό αυτό είναι 10€ +10% επί της αμοιβής των extra εργασιών, αν ο πελάτης ζητήσει κάτι τέτοιο. Στο τέταρτο, "Πλήρες" πακέτο, με τις κλασσικές υπηρεσίες που παρέχονται από αρχιτέκτονες και διακοσμητές, η πλατφόρμα πληρώνεται 10% επί της τιμής που θα συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη σας, αφού πάρετε τη δουλειά.
Αν ο designer δεν παραδώσει τα συμφωνημένα παραδοτέα ο πελάτης δικαιούται να μην πληρώσει. Το Designodom θα χρεώσει τη συμφωνημένη προμήθεια αφού έστειλε στοιχεία πελάτη και κλείστηκε συμφωνία μεταξύ αυτού και του designer.
Η προμήθεια από τις εργασίες που κλείνονται μέσω του Designodom είναι τα έσοδα της πλατφόρμας. Με αυτά καλύπτονται οι υποχρεώσεις της και γίνεται διαφήμιση ώστε να έρχονται νέες δουλειές στους επαγγελματίες που συνεργάζονται μαζί της. Αν το προφίλ ενός designer έχει ταιριάξει από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας σε αίτημα πελάτη για το αρχικό ή βασικό πακέτο και ο επαγγελματίας δεν αποδώσει την προμήθεια που αναφέρεται στη «Φόρμα Συνεργασίας» στο Designodom, η πλατφόρμα δεν αποστέλλει το προφίλ του στον πελάτη. Στο πλήρες πακέτο αν ο αρχιτέκτονας ή ο διακοσμητής που έχει κλείσει μια δουλειά, δεν αποδώσει την οριζόμενη από τη «Φόρμα Συνεργασίας» προμήθεια στην πλατφόρμα, βγαίνει από τη λίστα συνεργατών και η πλατφόρμα δεν του αποστέλλει πρόταση για άλλη δουλειά στο μέλλον.
Το προφίλ σας μπορεί να το δει μόνο το Designodom. Τα στοιχεία που έχετε δώσει σας ανήκουν, δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται από το Designodom για να γίνει το ταίριασμα (match) πελάτη και επαγγελματία. Εφόσον το προφίλ σας ταιριάξει με τα ζητούμενα ενός πελάτη και αποδεχτείτε τη χρέωση της υπηρεσίας, το προφίλ σας αποστέλλεται στους πελάτες ώστε να σας επιλέξει.
Ναι. Οι τιμές που απεικονίζονται στο site είναι οι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η τιμολόγηση γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Με την εγγραφή σας στα πακέτα "Δωρεάν", "Αρχικό", "Βασικό" θα λάβετε τη λίστα συνεργαζόμενων eshops προμηθευτών και για τον πρώτο καιρό δοκιμαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας δε θα χρεώνεται προμήθεια για το Designodom. Η εγγραφή στο πακέτο "Πλήρες" κοστίζει 150€ και επίσης προσφέρεται δωρεάν για τον πρώτο καιρό δοκιμαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom που περιλαμβάνει τρεις συγκεκριμένες προτάσεις (με φωτογραφίες) και το θέμα στο οποίο θέλει τη γνώμη του επαγγελματία (π.χ. ποιον καναπέ να αγοράσω για το καθιστικό μου?)
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με τρεις designers και του στέλνει τα προφίλ τους για να διαλέξει έναν.
 3. Ο πελάτης διαλέγει έναν designer, στον οποίο και προωθείται το email του πελάτη.
 4. Ο επιλεγμένος designer διαλέγει ανάμεσα στις τρεις λύσεις που προτείνει ο πελάτης τη μια και του τη στέλνει με email.
 5. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 6. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τον designer και την πλατφόρμα.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom που περιλαμβάνει επιθυμητή ώρα και μέρα τηλεδιάσκεψης (video call).
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με designers από τη βάση δεδομένων της.
 3. Οι designers ενημερώνονται και οι τρεις πρώτοι που θα δεχτούν, πληρώνουν στην πλατφόρμα 3€ για να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη
 4. Τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη
 5. Ο πελάτης διαλέγει έναν designer και κανονίζουν την online συνάντηση τους 
 6. Οnline τηλεδιάσκεψη (video call) μέχρι 1 ώρα και συζήτηση θέματος
 7. Μισή ώρα απασχόληση designer για εύρεση και αποστολή στον πελάτη 3 προϊόντων διαθέσιμων online προς άμεση αγορά, από την ευρεία λίστα συνεργατών του Designodom.
 8. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 9. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer για 50€ για μια ώρα απομακρυσμένης εργασίας. Η υπηρεσία της πλατφόρμας κοστίζει σε κάθε designer 3€.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom που πρέπει να αφορά χώρο μέχρι 40μ2 μαζί με τα όποια extra πιθανά παραδοτέα θέλει και χαρακτηριστικών του designer με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί.
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με designers από τη βάση δεδομένων της.
 3. Οι designers ενημερώνονται και οι τρεις πρώτοι που θα δεχτούν, πληρώνουν στην πλατφόρμα 10€ για να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη
 4. Τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη
 5. Ο πελάτης διαλέγει έναν designer και κανονίζουν την onine τηλεδιάσκεψή τους (video call)
 6. Κατά την εβδομάδα της συνεργασίας, γίνονται online τηλεδιασκέψεις (video call), συζητούνται ιδέες και προτείνονται λύσεις με την αντίστοιχη κάτοψη και τις παραλλαγές της. Με κριτήριο το διαθέσιμο budget, προτείνονται τα προϊόντα εκείνα (έπιπλα και χρώματα) που θα υλοποιήσουν την πρόταση και είναι διαθέσιμα online προς άμεση αγορά, από την ευρεία λίστα συνεργατών του Designodom.
 7. Ανάλογα με τα extra παραδοτέα που έχουν ζητηθεί, εξετάζονται και αυτά.
 8. Στο τέλος της εβδομάδας παραδίδεται η τελική πρόταση σε κάτοψη, η λίστα 10 προϊόντων εντός budget που θα την υλοποιήσουν άμεσα από την ευρεία λίστα συνεργατών του Designodom και όποια άλλα παραδοτέα έχουν συμφωνηθεί.
 9. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 10. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer για 200€ + αμοιβή για extra παραδοτέων (που την έχει ορίσει μόνος του στη "Φόρμα Συνεργάτη" για μια εβδομάδα ενασχόλησης). Η υπηρεσία της πλατφόρμας κοστίζει σε κάθε designer 10€ +10% επί της αμοιβής των extra παραδοτέων που έχει ορίσει, αν ο πελάτης θέλει extra υπηρεσίες.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom που περιλαμβάνει στοιχεία για το project του και χαρακτηριστικών του designer με τον οποίο θα συνεργαστεί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα projects που αφορούν σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και δεν εντάσσονται στην μεσαία κατηγορία (επαγγελματικοί χώροι, ολόκληρες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα κλπ). Επεκτείνεται όμως και στο σχεδιασμό εξωτερικών χώρων ή ολόκληρων κτιρίων.
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με designers από τη βάση δεδομένων της.
 3. Οι designers ενημερώνονται και τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη.
 4. Οι designers λαμβάνουν τα στοιχεία του πελάτη και κανονίζουν ραντεβού μαζί του.
 5. Ο πελάτης καταλήγει σε έναν επαγγελματία και μια τιμή για τις εργασίες.
 6. Το Designodom επικοινωνεί με τον πελάτη και τον designer σχετικά με τη συμφωνημένη τιμή του έργου.
 7. Το Designodom χρεώνει 10% επί της συμφωνημένης τιμής στον επαγγελματία.
 8. H συνεργασία designer και πελάτη ξεκινάει και ολοκληρώνεται όπως έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
 9. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 10. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer με μεταβλητή τιμή, ανάλογα με το έργο. Η υπηρεσία της πλατφόρμας κοστίζει στον επιλεγμένο designer 10% επί της συμφωνημένης αμοιβής.
Φυσικά! Ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει με ένα ελάχιστο προϊόν και να προσθέτει παραδοτέα ή να αναβαθμίσει το πακέτο του όσο προχωράει. Αν συνεργάζεται με τον ίδιο επαγγελματία, οι εργασίες που έχουν πληρωθεί σε πρότερο στάδιο αφαιρούνται από το επόμενο. Αν επιλέξει άλλο designer σε επόμενο βήμα, η κοστολόγηση είναι ανεξάρτητη. Αντίστοιχα γίνεται και με την προμήθεια του Designodom.
Με την εγγραφή σας στο Designodom θα λάβετε μια λίστα με συνεργαζόμενα eshops και από αυτήν πρέπει να επιλέξετε τις προτάσεις που θα κάνετε. Το Designodom έχει έσοδα από τις αγορές που θα κάνει κάποιος από αυτά τα καταστήματα και έτσι έχει δυνατότητα να σας φέρει περισσότερους πελάτες. Να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο δε θα δυσκολευτείτε, αλλά θα σας κάνουμε τη ζωή εύκολη: Η λίστα είναι πλούσια και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει μεγάλη γκάμα απαιτήσεων: από πολύ οικονομικές λύσεις (επιπέδου γνωστών αλυσίδων επίπλωσης), μέχρι μεσαίο επίπεδο και high end design εταιρείες. Τα περισσότερα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα, αλλά καθώς αυτό το κομμάτι δεν το ελέγχουμε εμείς, συμβουλεύουμε να το κοιτάτε. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην υπάρχουν δασμοί. Οι περισσότερες εταιρείες εντός Ελλάδας και μερικές εκτός Ελλάδας δε χρεώνουν μεταφορικά για αγορές προς Ελλάδα. Οι υπόλοιπες εκτός Ελλάδας επίσης δε χρεώνουν κόστος μεταφορικών για αγορές πάνω από ένα ποσό (που συχνά υπερκαλύπτεται με τις αγορές). Καθώς το ποσό αυτό μεταβάλλεται προτείνουμε επίσης να το ελέγχετε πριν κάνετε πρόταση σε πελάτη. Η λίστα θα ανανεώνεται από καιρό σε καιρό και θα σας ενημερώνουμε για αυτή.
Τα συνεργαζόμενα καταστήματα μας έχουν προμηθεύσει με κωδικούς που θα προσφέρουν έκπτωση στους πελάτες μας. Μαζί με τη λίστα προμηθευτών μας, θα λάβετε και τους αντίστοιχους κωδικούς . Όταν προτείνετε π.χ. ένα έπιπλο, φωτιστικό ή κωδικό χρώματος θα στέλνετε και τον αντίστοιχο κωδικό ώστε να επωφελείται ο πελάτης από την αγορά.

Φόρμα Συνεργάτη

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ώστε διαμορφώσετε το προφίλ σας και να ενταχθείτε στην ομάδα συνεργατών του Designodom. Με την εγγραφή σας στα πακέτα "Δωρεάν", "Αρχικό", "Βασικό" θα λάβετε τη λίστα συνεργαζόμενων eshops προμηθευτών και για τον πρώτο καιρό δοκιμαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας δε θα χρεώνεται προμήθεια για το Designodom. Για τα πακέτα αυτά δεν υπάρχει κόστος εγγραφής στην υπηρεσία. Για το "Πλήρες" πακέτο, για την ίδια περίοδο δε θα χρεώνεται προμήθεια για το Designodom και θα προσφέρεται δωρεάν το κόστος εγγραφής σε αυτό, το οποίο κατά την κανονική λειτουργία θα είναι 150€ . Μπορείτε κάθε στιγμή να επανέλθετε για να προσθέσετε/αφαιρέσετε στοιχεία από το προφίλ σας. Για να ρωτήσετε απορίες, να ενημερωθείτε ή ακόμη να διαγραφτείτε επικοινωνήστε μαζί μας με email ή στα social media στο τέλος της σελίδας.

 

Συγχαρητήρια που επιλέγετε το Designodom! Μόλις το προφίλ σας ταιριάξει με αίτημα πελάτη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!