Αρχιτέκτονες, διακοσμητές, κατασκευαστές

Καινοτομικοί, εφευρετικοί, οραματιστές, πραγματιστές.

Χρησιμοποιείστε το Designodom και διευρύνετε τον κύκλο εργασιών σας!

Τι κερδίζω;

Έσοδα

από εργασίες που δεν θα είχα αλλιώς και αποφυγή εργασίας χωρίς αμοιβή

Χρόνο

από την αναζήτηση επόμενων projects και από τις πολύωρες συζητήσεις με πελάτες

Αντιστοιχία

εργασίας και αμοιβής που αφορά σαφώς διαμορφωμένες προσφορές

Σιγουριά

για τα παραδοτέα, το χρόνο απασχόλησης, την αμοιβή και την αδιάλειπτη ροή εργασιών

Αξιολόγηση

για τις υπηρεσίες μου που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση πελατολογίου

Πρόσβαση

σε online προμηθευτές σχετικούς με τη δουλειά μου, ενημέρωση και προσφορές

Yπηρεσίες

Κόστος χρήσης πλατφόρμας ανά project για designers

1. Tip

0 project
 • Αμοιβή Designer: Aξιολόγηση
 • Τι: Γρήγορη Επιλογή
 • Διάρκεια: 5'
 • Πως: Εmail
 • Αμοιβή πλατφόρμας: Δωρεάν

2. Consulting

3* project
 • Αμοιβή Designer: Ελεύθερη Τιμολόγηση €/ώρα (Βλ. "ΓΙΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ")
 • Τι: Συμβουλές / Consulting
 • Διάρκεια: Μεταβλητή
 • Πως: Από κοντά ή Απομακρυσμένα (email, βιντεοκλήση, τηλέφωνο)
 • Αμοιβή πλατφόρμας: 3€ για την παραλαβή στοιχείων πιθανού πελάτη
 • (*): +10% ο επιλεγμένος designer μετά την ολοκλήρωση του project

3. Design

10* project
 • Αμοιβή Designer : Όσο συμφωνηθεί
 • Τι: Ανάλογα το έργο
 • Διάρκεια: Ανάλογα το έργο
 • Πως: Από κοντά ή Aπομακρυσμένα (email, βιντεοκλήση, τηλέφωνο) , ανάλογα με το έργο
 • Αμοιβή πλατφόρμας: 10€ για την παραλαβή στοιχείων πιθανού πελάτη
 • (*): +10% ο επιλεγμένος designer μετά την συμφωνία με τον πελάτη

4. Κατασκευή

10* project
 • Αμοιβή Κατασκευαστή : Όσο συμφωνηθεί
 • Τι: Ανάλογα το έργο
 • Διάρκεια: Ανάλογα το έργο
 • Πως: Από κοντά
 • Αμοιβή πλατφόρμας: 10€ για την παραλαβή στοιχείων πιθανού πελάτη
 • (*): Κλιμακωτή προμήθεια από τον επιλεγμένο κατασκευαστή για έργο:

  • 0-5.000€: 10%,
  • 5.000€-50.000€: 8%,
  • 50.000€-200.000€: 5%,
  • άνω των 200.000€: 3%

FAQ

Επαγγελματίες του χώρου (αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου, διακοσμητές, κατασκευαστές, εργολάβοι) μπορούν να συμπληρώσουν στη "Φόρμα Συνεργάτη" ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταιρικά σχήματα.

Η εγγραφή συνεργάτη (ελεύθερου επαγγελματία ή εταιρείας) στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της συμπλήρωσης της "Φόρμας Συνεργάτη" και είναι δωρεάν σε όλα τα πακέτα.

Στη "Φόρμα Συνεργάτη" δηλώνετε αν θέλετε να συμμετέχετε σε όλα τα πακέτα που προσφέρει η πλατφόρμα, να διαλέξετε όποιο/α από αυτά θέλετε, να μεταβάλετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας. Ταυτόχρονα αποδέχεστε τα βήματα, παραδοτέα και πληρωμή υπηρεσιών που περιγράφονται σε κάθε στάδιο, όπου αυτά αναφέρονται.

Στο πακέτο "1.Tip" η πλατφόρμα δεν πληρώνεται.
Στο πακέτο "2. Consulting" η πλατφόρμα επιλέγει τρεις designers που ταιριάζουν στο έργο. Καθένας πληρώνει 3€ για να λάβει τα στοιχεία του πιθανού πελάτη και να επικοινωνήσει μαζί του. Όποιος πάρει το έργο, πληρώνει 10% της τελικής συνολικής αμοιβής του στην πλατφόρμα.
Στο πακέτο "3. Design" η πλατφόρμα επιλέγει τρεις designers που ταιριάζουν στο έργο. Καθένας πληρώνει 10€ για να λάβει τα στοιχεία του πιθανού πελάτη και να επικοινωνήσει μαζί του. Όποιος πάρει το έργο, πληρώνει 10% επί της αμοιβής που θα συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη σας, αφού πάρετε τη δουλειά.

Στο πακέτο "4. Κατασκευή" η πλατφόρμα επιλέγει τρεις κατασκευαστές που ταιριάζουν στο έργο. Καθένας πληρώνει 10€ για να λάβει τα στοιχεία του πιθανού πελάτη και να επικοινωνήσει μαζί του. Όποιος πάρει το έργο, πληρώνει ένα ποσοστό κλιμακωτά επί της αμοιβής που θα συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη σας (8% για κατασκευή μέχρι 60.000€, 5% για τα επόμενα μέχρι 200.000€ και από εκεί και πάνω 3%), αφού πάρετε τη δουλειά.

Αν ο αρχιτέκτονας, διακοσμητής ή κατασκευαστής δεν παραδώσει τα συμφωνημένα παραδοτέα ο πελάτης δικαιούται να μην πληρώσει. Το Designodom θα χρεώσει τη συμφωνημένη προμήθεια αφού έστειλε στοιχεία πελάτη και κλείστηκε συμφωνία μεταξύ αυτού και του designer.

Η προμήθεια από τις εργασίες που κλείνονται μέσω του Designodom είναι τα έσοδα της πλατφόρμας. Οι νέες δουλειές δεν έρχονται στο Designodom με μαγικό τρόπο. Κοστίζουν σε εργατοώρες εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών που γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες του διαδικτύου, τις χρησιμοποιούν προς όφελός σας και τις ανανενώνουν διαρκώς. Κοστίζουν σε  δαπάνες διαφήμισης που θα φέρει επισκέπτες στην πλατφόρμα άρα και ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σας. Μόνος ο καθένας είναι δύσκολο και δαπανηρό να διαφημιστεί αποτελεσματικά online, ενώ ομαδικά με την πλατφόρμα και την τεχνογνωσία της πολύ ευκολότερο. 

Αν το προφίλ ενός designer ή ενός κατασκευαστή έχει ταιριάξει από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας σε αίτημα πελάτη για κάποιο πακέτο και ο επαγγελματίας δεν αποδώσει το σταθερό ποσό για απόκτηση στοιχείων πελάτη, η πλατφόρμα δεν αποστέλλει το προφίλ του στον πελάτη.

Αν ο επαγγελματίας που έχει κλείσει μια δουλειά, δεν αποδώσει την οριζόμενη προμήθεια στην πλατφόρμα, βγαίνει από τη λίστα συνεργατών, η πλατφόρμα δεν του αποστέλλει πρόταση για άλλη δουλειά στο μέλλον και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Χαιρόμαστε να έχετε ροή εργασιών και εργαζόμαστε ώστε να σας φέρουμε πελάτες. Για να συνεχίσουμε να κάνουμε καλά αυτή την εργασία όμως, πρέπει να προφυλασσόμαστε Αν ένας πελάτης σας ζητήσει νέο project (και εκτός πλατφόρμας) εντός ενός έτους από το προηγούμενο, συνυπολογίστε ότι το Designodom πληρώνεται με το ίδιο ποσοστό επί της συμφωνημένης αμοιβής σας, όπως ισχύει αν σας επέλεγε μέσω της πλατφόρμας. Αν κατά το project σας χρειαστεί συνεργασία και άλλων μηχανικών, συνυπολογίστε ότι το Designodom πληρώνεται με ποσοστό 10% και επί της αμοιβής αυτών. Χωρίς το Designodom καμία από αυτές τις εργασίες δεν θα είχε αποδοθεί στον ανάδοχό της.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη φόρμα στο Designodom.
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με τρεις designers και του στέλνει τα προφίλ τους για να διαλέξει έναν.
 3. Ο πελάτης διαλέγει έναν designer, στον οποίο και προωθείται το email του πελάτη.
 4. Ο επιλεγμένος designer διαλέγει ανάμεσα στις τρεις λύσεις που σκέφτεται ο πελάτης τη μια.
 5. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 6. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τον designer και την πλατφόρμα.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom.
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με designers από τη βάση δεδομένων της.
 3. Οι designers ενημερώνονται και οι τρεις πρώτοι που θα δεχτούν, πληρώνουν στην πλατφόρμα 3€ για να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη.
 4. Τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη. Εχουν την αμοιβή ανά ώρα consulting (απομακρσυμένη και από κοντά) ώστε να επιλέξει αμέσως.
 5. Ο πελάτης διαλέγει έναν designer και κανονίζουν την online ή και από κοντά συνάντηση τους 
 6. Συνάντηση εργασίας (remote ή από κοντά)
 7. Ο designer αποδίδει στο Designodom το 10% της αμοιβής του.
 8. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 9. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer για την τιμή που ορίζει εκείνος ανά ώρα απομακρυσμένης (ή από κοντά) εργασίας. Η πρόσβαση στο πελάτη κοστίζει σε κάθε designer 3€ και στον επιλεγμένο 10% της αμοιβής του.
 1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom. 
 2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με designers από τη βάση δεδομένων της.
 3. Οι designers ενημερώνονται και οι τρεις πρώτοι που θα δεχτούν, πληρώνουν στην πλατφόρμα 10€ για να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη
 4. Τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη.
 5. Οι designers λαμβάνουν τα στοιχεία του πελάτη και κανονίζουν ραντεβού μαζί του.
 6. Ο πελάτης καταλήγει σε έναν επαγγελματία και μια τιμή για τις εργασίες.
 7. Το Designodom επικοινωνεί με τον πελάτη και τον designer σχετικά με τη συμφωνημένη τιμή του έργου.
 8. Ο designer αποδίδει στο Designodom το 10% της αμοιβής του.
 9. H συνεργασία designer και πελάτη ξεκινάει και ολοκληρώνεται όπως έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
 10. Ο πελάτης αξιολογεί τον designer.
 11. Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer με μεταβλητή τιμή, ανάλογα με το έργο. Η πρόσβαση στο πελάτη κοστίζει σε κάθε designer 10€ και στον επιλεγμένο 10% της αμοιβής του.

1. Ο πελάτης συμπληρώνει τη αντίστοιχη φόρμα στο Designodom.
2. Η πλατφόρμα ταιριάζει τα δεδομένα του με κατασκευαστές από τη βάση δεδομένων της.
3. Οι κατασκευαστές ενημερώνονται και οι τρεις πρώτοι που θα δεχτούν, πληρώνουν στην πλατφόρμα 10€ για να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη
4. Τα προφίλ τους προωθούνται στον πελάτη.
5. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν τα στοιχεία του πελάτη και κανονίζουν ραντεβού μαζί του.
6. Ο πελάτης καταλήγει σε έναν επαγγελματία και μια τιμή για τις εργασίες.
7. Το Designodom επικοινωνεί με τον πελάτη και τον κατασκευαστή σχετικά με τη συμφωνημένη τιμή του έργου.
8. Ο κατασκευαστής αποδίδει στο Designodom το ποσοστό 8% επί της αμοιβής του για αμοιβή μέχρι 50.000€, 5% από εκεί και μέχρι 200.000€ και 3% για αμοιβή από εκεί και επάνω. Για παράδειγμα: Σε έργο που έχει δωθεί οικονομική προσφορά κατασκευής 80.000€, η προμήθεια του Designodom είναι 8% για τις πρώτες 50.000€ (4.000€) και 5% για τις επόμενες 30.000€ (1.500€) δηλαδή συνολικά 5.500€..
9. H συνεργασία κατασκευαστή και πελάτη ξεκινάει και ολοκληρώνεται όπως έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
10. Ο πελάτης αξιολογεί τον κατασκευαστή
Αμοιβή: Η υπηρεσία παρέχεται από τον designer με μεταβλητή τιμή, ανάλογα με το έργο. Η πρόσβαση στο πελάτη κοστίζει σε κάθε designer 10€ και στον επιλεγμένο ποσοστό επί της αμοιβής του: 8% για αμοιβή μέχρι 60.000€, 5% από εκεί και μέχρι 200.000€ και 3% για αμοιβή από εκεί και επάνω.

Για την ώρα το προφίλ σας μπορεί να το δει μόνο το Designodom. Τα στοιχεία που έχετε δώσει σας ανήκουν, δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται από το Designodom για να γίνει το ταίριασμα (match) πελάτη και επαγγελματία. Εφόσον το προφίλ σας ταιριάξει με τα ζητούμενα ενός πελάτη και αποδεχτείτε τη χρέωση της υπηρεσίας, το προφίλ σας αποστέλλεται στους πελάτες ώστε να σας επιλέξει.

Φόρμα Συνεργάτη

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ώστε διαμορφώσετε το προφίλ σας και να ενταχθείτε στην ομάδα συνεργατών του Designodom.

Μπορείτε κάθε στιγμή να επανέλθετε για να προσθέσετε/αφαιρέσετε στοιχεία από το προφίλ σας. Για απορίες, να ενημερωθείτε ή ακόμη να διαγραφτείτε επικοινωνήστε μαζί μας με email ή στα social media στο τέλος της σελίδας.